Wat kost psychotherapie?

TARIEVEN SPECIALISTISCHE GGZ

 

Psychotherapie wordt vergoed vanuit de basisverzekering, namelijk via de basis GGZ of specialistische GGZ, onder verwijzing van een arts. U heeft hiervoor dus geen aanvullende verzekering nodig.

Er zijn vier soorten polissen: een restitutiepolis,een naturapolis, een budgetpolis en een combinatiepolis. Het grote verschil zit in de vrije keuze voor de zorgverlener en de vergoeding van de zorgkosten. 

  • Bij een restitutiepolis kunt u zelf uw zorgverlener kiezen en worden de kosten van de zorg bijna altijd volledig vergoed. Let op: niet alle restitutiepolissen vergoeden 100% van de kosten. Informeer hiernaar bij de verzekeraar.
  • Met een naturapolis betaalt uw verzekeraar de volledige kosten alleen maar als je unaar een zorgverlener gaat die met de verzekeraar afspraken heeft gemaakt. Ik heb geen contracten afgesloten met verzekeraars.
  • Een budgetpolis is een soort naturapolis maar met een (veel) kleinere keuze uit zorgverleners.
  • En dan is er nog de combinatiepolis. Afhankelijk van de soort zorg die nodig heeft, kunt u dan vrij kiezen voor een zorgverlener of niet.

 

ZORGPRESTATIEMODEL PER 1-1-2022

 

Per 1 januari 2022 wordt een nieuwe bekostiging voor de Geestelijke Gezondheidszorg (GGZ) ingevoerd: het zorgprestatiemodel. Het zorgprestatiemodel is ontwikkeld door de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa).

De specialistische GGZ kenmerkt zich door een hoge mate van complexiteit van de behandeling, waarbij gespecialiseerde kennis noodzakelijk is. Daarbij worden de kosten weer gewoon berekend per sessie, en zijn daarbij afhankelijk van de functie van de behandelaar en de lengte van de sessie.

 

Bekijk hieronder de patiëntfolder zorgprestatiemodel.

Download
Patiëntfolder zorgprestatiemodel
Adobe Acrobat document 190.6 KB

 

VERANDERING VOOR EIGEN RISICO

 

Deze stelselwijziging kan gevolgen hebben voor uw eigen risico. Vanaf 2022 tellen de behandelingen in de GGZ elk kalenderjaar opnieuw mee voor het eigen risico. Dit betekent dat als uw behandeling in 2021 is gestart en doorloopt in 2022, dan kan de behandeling zowel in 2021 als in 2022 gevolgen hebben voor het betalen van uw eigen risico.

 

FINANCIËLE AFHANDELING

 

Omdat ik niet-gecontracteerde zorg bied, verloopt de verrekening van de kosten van behandeling vanaf 1-1-2022 als volgt:

Aan het einde van de maand wordt een factuur opgesteld. Deze ontvangt u per mail. Om vergoeding te ontvangen dient u de factuur zelf te declareren bij uw zorgverzekeraar. Het bedrag op de factuur maakt u over naar Praktijk Benjamin Niemeijer. Het rekeningnummer staat vermeld op de factuur. De termijn voor betaling is 14 dagen na ontvangst van de factuur. Zorgverzekeraars storten meestal binnen 10 dagen na declaratie hun vergoeding op uwrekening.

 

Niet-gecontracteerde zorgaanbieder

Ik ben is niet gebonden aan contracten met zorgverzekeraars en daarmee een niet-gecontracteerde zorgaanbieder. De voordelen van contractvrij werken zijn onder meer de vrijheid in het kiezen van uw behandelaar en behandelduur, bescherming van je privacy, een behandeling op maat in plaats van strikt opgelegde behandelmethodes en technieken. Niet-gecontracteerde psychologen hebben uiteraard ook te maken met dezelfde kwaliteitsnormen als psychologen die wel contracten hebben afgesloten met de zorgverzekeraars. Zie voor meer informatie over dit onderwerp Contractvrije Psycholoog.

 

HOOGTE VAN VERGOEDINGEN

 

Psychotherapie wordt bij een restitutiepolis voor het grootste deel vergoed vanuit de zorgverzekering, ook bij een niet-gecontracteerde zorgaanbieder. De hoogte van de vergoeding hangt af van de zorgverzekeraar, de afgesloten polis en de hoogte van het eigen risico. De zuivere restitutiepolis de meest gunstige variant binnen mijn praktijk. Maar let op! De restitutiepolissen van sommige zorgverzekeraars vergoeden per 1-1-2022 niet meer volledig 100% van het factuurbedrag, maar 100% van het marktconforme tarief. Wat dat concreet inhoudt, wordt niet op de websites genoemd en verschilt per verzekeraar.  Informeer daarom vooraf bij de verzekeraar naar de hoogte van de vergoedingen en de voorwaarden bij behandeling in de gespecialiseerde GGZ bij een ongecontracteerde zorgaanbieder. Zo komt u achteraf niet voor onverwachte financiële verrassingen te staan. Lees ook goed de voorwaarden, want sommige zorgverzekeraars nemen zelfs in hun restitutiepolis nog beperkende (financiële) voorwaarden op of vragen voorafgaande aan de behandeling een machtiging in te dienen.

 

TARIEVEN PER 1-1-2022

 

Ik heb geen contracten met ziektenkostenverzekeraars en hanteert 100% van de door de NZa vastgestelde maximum tarieven voor de gespecialiseerde GGZ. Hieronder treft u een overzicht aan van de meest voorkomende tarieven voor Psychotherapie vanaf 1 januari 2022:

 

 

Duur

Tarief per 1-1-2022 BTW vrij

Intakegesprek

45 minuten

€162,76

Consult

5 minuten *

€ 30.67

 

15 minuten

€ 55,69

 

30 minuten

€ 97,28

 

45 minuten**

€139,38

 

60 minuten

€166,13

Intercollegiaal overleg

5-15 minuten

€ 22,18

 

Vanaf 15 minuten

€ 67,62

Onverzekerde zorg

45 minuten

€117,33 

 

*De behandeling kan in overleg met u aangevuld worden met telefonische contacten en berichtenverkeer. Op de factuur staat vermeld hoeveel minuten per dag de behandelaar hieraan heeft besteed.

**De meeste behandelgesprekken duren 45 minuten.

NB aan bovenstaand overzicht kunnen geen rechten ontleend worden.