Wat kost psychotherapie?

Vergoeding 2014

Vanaf 1 Januari 2008 wordt psychotherapie opgenomen in het basispakket. Per 1 januari 2013 heeft de overheid de eigen bijdrage per DBC afgeschaft (uitleg van DBC's staat hieronder vermeld). Houdt u wel rekening met uw algemene eigen risico van 360 euro per jaar. Psychotherapie wordt (gedeeltelijk) vergoed door de verzekeraar. De verzekerde krijgt met een aantal keuzes te maken. Hieronder proberen wij in grote lijnen uit te leggen welke factoren een rol spelen. Om inzicht te krijgen op uw specifieke situatie kunt u het beste contact opnemen met uw eigen verzekeraar.

 

Systeem van DBC's

In het nieuwe systeem wordt psychotherapie niet meer betaald per zitting maar in plaats daarvan per gehele therapie. De prijs van een therapie is afhankelijk van de klacht die wordt behandeld en van een gemiddeld aantal zittingen dat hoort bij die klacht. Vandaar dat gesproken wordt over Diagnose Behandel Combinatie (DBC). Verzekeraars hanteren daarbij verschillende voorwaarden.

 

Natura of restitutiepolis

Voor u als verzekerde bestaan er twee opties, een polis met vergoeding, 'in natura' of een zogenaamde restitutiepolis.

 

Natura Polis

De verzekeraar sluit contracten af met zorgverleners. Het is de bedoeling dat de verzekerden naar een gecontracteerde hulpverlener gaan. Hebt u een polis met vergoeding in natura dan betaalt de verzekeraar het volledige bedrag uit aan de behandelaar.

 

Gaat u naar een behandelaar die niet door de verzekeraar gecontracteerd is dan betaalt de cliënt zèlf een gedeelte van het bedrag. De percentages die verschillende verzekeraars hanteren voor het zelf te betalen gedeelte lopen sterk uiteen. Bij sommigen komt wel 40% voor rekening van de verzekerde. U kunt bij uw eigen verzekeraar na gaan welk percentage zij vergoeden.

 

Restitutiepolis

Hebt u een restitutiepolis dan maakt het niet uit naar welke behandelaar u gaat. In alle gevallen betaalt de verzekeraar (vrijwel) het gehele bedrag voor de behandeling. Sommige verzekeraars betalen 100% andere minder. In dit laatste geval moet u zelf een deel betalen . Het is verstandig precies na te vragen wat uw polis wèl dekt en wat niet.

 

Voor de afhandeling van de betaling maakt het overigens wèl verschil of er een contract is tussen de behandelaar en uw verzekering. Is er wèl een contract dan gaat de rekening rechtstreeks van de therapeut naar de verzekeraar. De verzekeraar betaalt. Zonder contract gaat de rekening naar de cliënt. Die krijgt het bedrag achteraf terug van de verzekeraar. Vandaar dus de naam, 'restitutie-polis'.

 

Betaling psychotherapie vanaf 2008

  Met contract Zonder contract
  Natura
  • Rekening van therapeut naar verzekering
  • Verzekering betaalt 100% aan therapeut
  • Rekening van therapeut naar cliënt
  • Verzekering betaalt 60%-80% aan cliënt
  Restitutie
  • Rekening naar verzekering
  • Verzekering betaalt aan therapeut
  • Rekening naar cliënt
  • Verzekering betaalt +100% terug aan cliënt

 

Contracten

Wij werken geheel contractvrij. Dat wil zeggen dat wij geen contracten afsluiten met zorgverzekeraars. Wij vinden de macht van de verzekeraars te groot geworden. Uw verzekeraar heeft bij ons geen enkele invloed op de wijze waarop wij onze gesprekken voeren en ook niet op de duur van de gesprekken of ons aannamebeleid. Helaas zijn verzekeraars gemachtigd door de overheid, wanneer wij geen contracten afsluiten, u als verzekerde soms te mogen korten op uw vergoeding. In sommige gevallen kan dit ook invloed hebben op de hoogte van de vergoedingen van een DBC traject. Het is daarom verstandig na te gaan hoe uw verzekeraar omgaat met de vergoeding van niet gecontracteerde psychotherapeuten. Dit hangt ook weer af van het type pakket dat u heeft afgesloten. Een aantal verzekeraars hecht sterk aan keuzevrijheid en maken geen onderscheid (bijv. ONVZ en OHRA). Het is in elk geval verstandig van te voren te informeren en ons eventueel te raadplegen als u vragen of opmerkingen heeft.

 

Eigen bijdrage

Per 1 januari 2013 is deze afgeschaft.

 

Tot slot

De regelingen zijn regelmatig onderhevig aan veranderingen/wijzigingen. De uitvoering van de regeling is per verzekeraar verschillend. Het is dus altijd belangrijk bij uw eigen verzekeraar na te gaan hoe een en ander geregeld is.

 

Informatie

U kunt meer informatie over dit onderwerp vinden op het webadres www.zorggeenmarkt.nl . Op dit adres worden vooral de nadelen van het nieuwe stelsel besproken. Op het adres van het ministerie vws vindt u meer neutrale informatie. Op het adres kiesbeter kunt u de aanbiedingen van verzekeraars met elkaar vergelijken.

 

Tijdig afzeggen van een zitting

Let op! er is m.i.v. januari 2006 zijn de regels rondom het afzeggen van afspraken veranderd. Tot dat moment konden afgezegde zittingen bij het zorgkantoor gedeclareerd worden als er ten minste sprake was van overmacht. Dat is niet langer toegestaan. Nu geldt dat het volledige bedrag bij de cliënt gedeclareerd moet worden.

 

Print deze tekst