Generalistische Basis GGZ

Deze vorm van hulp (voorheen eerstelijnspsychologie) wordt vergoed door de verzekeraars vanuit het basispakket en biedt u de mogelijkheid binnen een beperkt aantal gesprekken uw problemen op te lossen. U kunt zich vanaf 2013 uitsluitend in overleg met uw huisarts of een aantal specifieke andere verwijzers aanmelden. U krijgt deskundige hulp en er wordt vertrouwelijk en zorgvuldig met uw gegevens omgegaan. De behandelingen zijn in het algemeen kortdurend en klachtgericht (1 tot 12 gesprekken).

 

In één of meer gesprekken vertelt u over uw problemen en klachten. Als de psycholoog een goed beeld daarvan heeft, bekijkt die samen met u wat er verder kan gebeuren. De psycholoog kan u adviseren, behandelen of eventueel verwijzen. In het algemeen zult u samen met de psycholoog in een beperkt aantal gesprekken direct aan uw klachten en problemen werken. U kunt zich aanmelden voor een individuele-, partner-relatie- of gezinstherapie.

 

Onderstaande klachten kunnen onder andere reden zijn tot aanmelding

 

  • Lichamelijke klachten zoals hoofdpijn, rugpijn, maagpijn, of benauwdheid, waarvoor geen duidelijke medische verklaring is gevonden 
  • Psychische klachten zoals angsten, schuldgevoelens, somberheid 
  • Dwanghandelingen en/of dwangdachten
  • Problemen in relaties, thuis of daarbuiten 
  • Seksuele problemen 
  • Problemen met werk, studie of juist met werkloosheid 
  • Moeilijkheden met de opvoeding van kinderen 
  • Problemen met ouder worden