Specialistische GGZ (Psychotherapie)

Psychotherapie is een vorm van therapie die valt binnen de Specialistische GGZ . Psychotherapie is een intensieve, meestal langerdurende behandeling (12 sessies en meer), geschikt voor mensen met moeilijkheden en klachten op verschillende levensgebieden die de indruk hebben dat hun klachten voortkomen uit een bepaalde globale wijze van functioneren.

 

Psychotherapie heeft als doel veranderingen teweeg te brengen in die aspecten van uw persoonlijkheid die leiden tot problemen. Hoewel uw achtergrond in de therapie aan de orde komt ligt het focus veelal in de actualiteit. Voorafgaand aan de behandeling wordt onderzocht of u baat kunt hebben bij-, en geschikt bent voor deze vorm van therapie.