Mediation

Mediation is een vorm van begeleiding waarbij partijen die een conflict hebben of voorzien dat een conflict zal gaan ontstaan, worden ondersteund in het zoeken naar een oplossing voor de impasse. Er wordt onder andere aandacht bestaat aan de emoties die een rol spelen in het vastgelopen overleg. De mate waarin gevoelens besproken worden hangt af van de aard van de relatie. Binnen mediation wordt gebruik gemaakt van psychotherapeutische kennis & vaardigheden.

 

U kunt deze vorm van mediation gebruiken in situaties als:

  • Echtscheidingsprocedures¬†
  • Conflicten tussen individuen (binnen organisaties/bedrijven)¬†
  • Conflicten in teams binnen organisaties/bedrijven