Gesprekskosten en vergoedingen

In onderstaande tabel vindt u een overzicht van de kosten verbonden aan Generalistische basis GGZ (voorheen eerstelijnspsychologie). Deze tarieven zijn door de overheid vastgesteld en zijn opgenomen in het basispakket. De onderstaande kosten betreffen de vergoedingen per kalenderjaar. De kosten van de specialistische GGZ (Psychotherapie) worden ook door de overheid bepaald op basis van zogenaamde DBC's. Onder het kopje 'wat kost psychotherapie' kunt u meer informatie vinden.  

 

Op basis van uw klachten kunt u gebruik maken van een door de overheid vastgesteld product: Kort, Middel, Intensief of Chronisch, ieder met de bijbehorende behandelduur. Hoeveel behandelingen er zullen worden vergoed hangt af van de ernst van uw klachten.

 

De gesprekken hebben invloed op uw jaarlijkse eigen risico. Wanneer u aanvullend verzekerd bent krijgt u bij een aantal verzekeraars aanvullende gesprekken (gedeeltelijk) vergoed. Kijk in uw polis voor de specifieke voorwaarden van uw verzekeraar. Op www.polisvoorwaardenonline.nl vindt u de polisvoorwaarden van alle zorgverzekeraars bij elkaar.

 

 PRESTATIE

 KOSTEN

 Basis GGZ: Kort

 € 503,47   (maximaal 5 gesprekken)

 Basis GGZ: Middel

 € 853,38   (maximaal 8 gesprekken)

 Basis GGZ: Intensief

 € 1.383,65 (maximaal 12 gesprekken)

 Basis GGZ: Chronisch

 € 1.330,98 (maximaal 11 gesprekken)

 Niet-basispakketzorg consult

 € 110,27 (per gesprek) betreft kosten van de gesprekken die buiten de 

 vergoeding vallen (bijvoorbeeld een aantal aanvullende

 gesprekken)

 

N.B. Een sessie duurt ongeveer 45 minuten directe tijd en 15 minuten indirecte tijd. 

 

Wij werken geheel contractvrij. Dat wil zeggen dat wij geen contracten afsluiten met zorgverzekeraars. Wij vinden de macht van de verzekeraars te groot geworden. Uw verzekeraar heeft bij ons geen enkele invloed op de wijze waarop wij onze gesprekken voeren en ook niet op de duur van de gesprekken of ons aannamebeleid. Helaas zijn verzekeraars gemachtigd door de overheid, wanneer wij geen contracten afsluiten, u als verzekerde te mogen korten op uw vergoeding. Het is daarom verstandig na te gaan hoe uw verzekeraar omgaat met de vergoeding van niet gecontracteerde hulpverleners. Dit hangt ook weer af van het type pakket dat u heeft afgesloten. Een aantal verzekeraars hecht sterk aan keuzevrijheid en maken geen onderscheid (bijv. ONVZ en OHRA). Het is in elk geval verstandig van te voren te informeren en ons eventueel te raadplegen als u vragen of opmerkingen heeft.

 

De gesprekken in het kader van de Specialistische GGZ (psychotherapie) worden vergoed vanuit meerdere DBC's. Overlegt u met ons wanneer u denkt een beroep te willen doen op deze vorm van behandeling zodat we kunnen uitleggen hoe dit in zijn werk gaat. Onder het kopje 'wat kost de Specialistische GGZ' vindt u een eerste uitleg.

(Personal) coaching en mediation worden niet vergoed door verzekeraars. kijkt u voor de tarieven onder de specifieke kopjes in het menu. Dergelijke vormen van begeleiding worden steeds vaker door werkgevers betaald. Dit zult u echter zelf moeten regelen met uw werkgever.