Adressen en Links

BIG-register

Postbus 16114
2500 BC, Den Haag
Tel: 0900 - 899 82 25

E-mail: info@BIGregister.nl
www.bigregister.nl

Bij het BIG-register kunt u navragen of een psychotherapeut of gezondheidszorgpsycholoog is geregistreerd en of hem of haar door een tuchtcollege beperkende maatregelen zijn opgelegd.

 

Hulpgids

www.hulpgids.nl


Op overzichtelijke wijze wordt aandacht besteed aan diverse facetten van de GGZ. De hulpgids is zonder twijfel een bruikbare site voor een ieder die persoonlijk en/of beroepsmatig betrokken is bij de GGZ. De hulpgids biedt informatie over psychiatrische ziektebeelden, verschillende therapievormen en medicatie. In een uitgebreide database staan meer dan 800 therapeuten (psychiaters, psychotherapeuten, psychologen en alternatieve therapeuten), circa 300 titels van boeken en honderden links gerubriceerd naar onderwerp. De hulpgids geeft uitleg over allerlei wettelijke regelingen en over wat te doen indien u ontevreden bent over een behandeling of behandelaar.

 

Landelijke Vereniging van Vrijgevestigde Psychologen en Psychotherapeuten (LVVP)

Maliebaan 87
3581 CG, Utrecht
Tel: 030 - 236 43 38
E-mail: bureau@lvvp.info
www.lvvp.info

 

 

Nederlands Instituut van Psychologen (NIP)

Postbus 9921
1006 AP, Amsterdam
Tel: 020 - 410 62 22
E-mail: redactie@psynip.nl
www.psynip.nl

 

Nederlandse Vereniging voor Psychotherapie (NVP)

Maliebaan 50 B
3581 CS, Utrecht
Tel: 030 - 251 01 61
E-mail: nvpst@euronet.nl
www.psychotherapie.nl
Telefonisch bereikbaar: maandag, dinsdag en donderdag van 9.00 tot 17.00 uur en woensdag van 9.00 tot 13.00 uur.
Op vrijdag is het bureau gesloten.

 

Cliëntenorganisaties

Nederlandse Patiënten/Consumenten Federatie (NP/CF)

Postbus 1539

3500 BM Utrecht
Tel: 030 - 297 03 03
E-mail: npcf@npcf.nl
www.spin.nl
Bij de NP/CF kunt u adressen van de regionale patiënten/consumenten platforms en de Informatie- en Klachtbureaus Gezondheidszorg opvragen.

 

Stichting Pandora

Bezoekadres:
2e Constantijn Huygensstraat 77, Amsterdam
Postadres:
Postbus 75622
1070 AP, Amsterdam
Tel: 020 - 685 11 71
E-mail: pandora@xs4all.nl
www.xs4all.nl/~pandora
Pandora zet zich in voor (ex)psychiatrische patiënten in een maatschappelijk context.
Cliënten kunnen bellen voor informatie en advies op maandag t/m vrijdag van 9.00-13.00 uur.

 

Stichting Korrelatie

Postbus 9484
3506 GL, Utrecht
Telefoon: 030 - 233 13 35
E-mail: vraag@korrelatie.nl
www.korrelatie.nl

 

Cliëntenbond in de Geestelijke Gezondheidszorg

Postbus 645
3500 AP, Utrecht
Telefoondienst voor informatie, advies en steun: 030 - 252 18 12
Bereikbaar: dinsdag t/m donderdag van 11.00-15.00 uur.

 

Depressie Stichting

Telefoon: 0900 - 903 90 39

 

Overige adressen

Nederlandse Vereniging voor Psychiatrie (NVvP)

Postbus 20062

3502 LB, Utrecht
Tel: 030 - 282 33 03
E-mail: nvvp@xs4all.nl
www.nvvp.net

 

Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS)

Afdeling Publieksvoorlichting
Postbus 20350
2500 EJ, Den Haag
Tel: 070 - 340 78 90
www.minvws.nl

 

Ministerie van Justitie

Afdeling Publieksvoorlichting
Postbus 20301
2500 EH, Den Haag
Tel: 070 - 370 68 50
www.minjust.nl

 

Tijdschrift voor Psychotherapie

Maliebaan 50 B
3581 CS, Utrecht
Tel: 030 - 251 77 47
E-mail: tydsvpst@euronet.nl

 

Trimbos-instituut

Bezoekadres:
Da Costakade 45, Utrecht
Postadres:
Postbus 725
3500 AS Utrecht
Tel: 030 - 297 11 00
E-mail: info@trimbos.nl
www.trimbos.nl

 

Vereniging voor Cliëntgerichte Psychotherapie (VCgP)

Maliebaan 50 B
3581 CS, Utrecht
Tel: 030 - 252 20 44
E-mail: vcgp@knoware.nl
www.vcgp.nl

 

Nederlands Psychoanalytisch Instituut (NPI)

Bezoekadres:
Olympiaplein 4, Amsterdam
Postadres:
Postbus 7031
1007 JA, Amsterdam
Tel: 020 - 570 38 38
E-mail: info@npsai.nl
en
Maliestraat 1 A
3581 SH, Utrecht
Tel: 030 - 230 70 70
E-mail: utrecht@npsai.nl

 

Nederlandse Vereniging voor Psychoanalyse (NVPA)

Bezoekadres:
Olympiaplein 4, Amsterdam
Postadres:
Postbus 74788
1070 BT, Amsterdam
Tel: 020 - 673 73 89
E-mail: info@nvpa.nl
www.nvpa.nl

 

Nederlands Psychoanalytisch Genootschap (NPG)

Maliestraat 1 A
3581 SH, Utrecht
Tel: 030 - 230 70 80
E-mail: npg@npsai.nl
www.npg-utrecht.nl/

 

Nederlandse Vereniging voor Psychoanalytische Psychotherapie (NVPP)

Postbus 175
3956 ZV, Leersum
Tel: 0343 - 45 12 31
E-mail: nvppnl@hotmail.com

 

Vereniging voor Gedragstherapie (VGt)

Maliebaan 50 B
3581 CS, Utrecht
Tel: 030 - 254 30 54
E-mail: vgt@vgt-gedragstherapie.nl
www.vgt-gedragstherapie.nl

 

Nederlandse Vereniging voor Groeps-Psychotherapie (NVGP)

Maliebaan 50 B
3581 CS, Utrecht
Telefoon: 030 - 6701425/6701426
E-mail: nvgp.7@wxs.nl

 

Nederlandse Vereniging voor Relatie- en Gezinstherapie (NVRG)

WG-plein 209
1054 SE, Amsterdam
Tel: 020 - 612 30 78
E-mail: nvrg@xs4all.nl

 

Vereniging voor Kinder- en Jeugdpsychotherapie (VKJP)

Maliebaan 50 B
3581 CS, Utrecht
Tel: 030 - 296 53 48
E-mail: vkjp@hetnet.nl

 

Nederlandse Vereniging voor Aankomend Psychotherapeuten (NVaP)

Postadres:
Maliebaan 50 B
3581 CS, Utrecht
Tel: 030 - 251 01 61
people.a2000.nl/meijers/

 

GGZ Nederland

Bezoekadres:
Australiëlaan 14 B, Utrecht
Postadres:
Postbus 8400
3503 RK, Utrecht
Tel: 030 - 287 33 33

www.ggznederland.nl

 

Vincent van Gogh Instituut

Bezoekadres:
Stationsweg 46
5803 AC Venray
E-mail: infogogh@plex.nl
home.plex.nl/~goghbib


Het Vincent van Gogh Instituut is actief op het terrein van de geestelijke gezondheidszorg en wil deze op kwalitatief verantwoorde wijze bevorderen, herstellen en in stand houden. Hierbij zijn patiëntenzorg, opleiding en onderzoek de hoofdtaken van het instituut.

 

Nationaal Fonds Geestelijke Volksgezondheid

Postbus 5103
3502 JC, Utrecht
Tel: 030 - 297 11 97
E-mail: info@nfgv.nl
www.nfgv.nl
www.psychowijzer.nl

 

Netherlands School of Public Health, (NSPH)

Admiraal Helfrichlaan 1
3527 KV, Utrecht
Tel: 030 - 291 32 42
E-mail: nsph@nsph.nl


De NSPH verzorgt postacademisch onderwijs op het gebied van de public health.

 

Klachten

Klachten, daterend van vóór april 1998, over een psychotherapeut kunt u schriftelijk indienen bij de:

 

Stichting Kwaliteitsbewaking Psychotherapie (SKP)

T.a.v. de ambtelijk secretaris van het College van Toezicht

Maliebaan 50 B
3581 CS, Utrecht

 

Voor klachten, daterend van na 1 april 1998, over een psychotherapeut kunt u terecht bij de verschillende regionale tuchtcolleges. Klachten over een vrijgevestigd psychotherapeut kunt u onder meer indienen bij de

 

Nederlandse Vereniging voor Vrijgevestigde Psychotherapeuten (NVVP)

Maliebaan 50 B
3581 CS, Utrecht
Tel: 030 - 236 43 29
E-mail: nvvp@tip.nl
www.nvvp.nl

 

Tuchtcollege Groningen

(Groningen, Friesland, Drenthe)
Oude Ebbingestraat 91
9712 HG, Groningen
Tel: 050 - 314 06 40

 

Tuchtcollege Zwolle

(Overijssel, Flevoland, Gelderland)
Postbus 10067
8000 GB, Zwolle
Tel: 038 - 428 94 11

 

Tuchtcollege Amsterdam

(Noord-Holland, Utrecht)
Postbus 84500
1080 BN, Amsterdam
Tel: 020 - 541 27 76

 

Tuchtcollege Den Haag

(Zuid-Holland, Zeeland)
Postbus 97831
2509 GE Den Haag
Tel: 070 - 350 09 73

 

Tuchtcollege Eindhoven

(Noord-Brabant, Limburg)
Postbus 61
5600 AB Eindhoven
Tel: 040 - 232 85 95

 

Hoger beroep tegen een uitspraak van een regionaal tuchtcollege tekent u aan bij het:

 

Centraal Tuchtcollege voor de Gezondheidszorg

Postbus 20302
2500 EH, Den Haag
Tel: 070 - 381 37 00
Bereikbaar: maandag t/m vrijdag van 9.00-16.30 uur.

 

Hoofdinspectie voor de Gezondheidszorg

Postbus 5850
2280 HW, Rijswijk
Tel: 070 - 340 79 11

 

Regionale Inspectie voor de Gezondheidszorg

Gelderland, Overijssel
Postbus 9013
6800 DR, Arnhem
Tel: 026 - 352 82 50

 

Regionale Inspectie voor de Gezondheidszorg

Groningen, Friesland, Drenthe
Postbus 30019
9700 RM, Groningen
Tel: 050 - 599 26 00

 

Regionale Inspectie voor de Gezondheidszorg

Noord-Holland
Postbus 6160
2001 HD, Haarlem
Tel: 023 - 516 03 30

 

Regionale Inspectie voor de Gezondheidszorg

Noord-Brabant, Zeeland
Postbus 90137
5200 MA, Den Bosch
Tel: 073 - 615 83 48

 

Regionale Inspectie voor de Gezondheidszorg

Limburg
Postbus 44
6200 AA, Maastricht
Tel: 043 - 321 35 51

 

Regionale Inspectie voor de Gezondheidszorg

Zuid-Holland
Postbus 5837
2280 HV, Rijswijk
Tel: 070 - 340 58 50

 

Regionale Inspectie voor de Gezondheidszorg

Utrecht, Flevoland
Postbus 2680
3500 GR, Utrecht
Tel: 030 - 233 87 87

 

Landelijk Informatiepunt Patiënten (LIP)

Postbus 9191, 3506 GC, Utrecht
Tel: 030 - 266 16 61
Bereikbaar: tijdens kantooruren en maandag van 19.00 tot 22.00 uur.


Hier kunt u terecht met vragen en klachten en voor adressen van de regionale Informatie- en Klachtenbureaus Gezondheidszorg.

 

Stichting Ondersteuning Klachtopvang Gezondheidszorg (SOKG)

Kaap Hoorndreef 42 B
3563 AV, Utrecht
Tel: 030 - 261 06 04
E-mail: secretariaat@sokg.nl

 

Advies- en Klachtenbureau Jeugdhulpverlening (AKJ)

Geldersekade 101
1011 EM, Amsterdam
Tel: 020 - 638 37 28

 

Nederlandse Orde van Advocaten (NOA)

Postbus 30851
2500 GW Den Haag
Tel: 070 - 335 35 35