Wat doet een psycholoog in de Basis GGZ

De Generalistische Basis GGZ is bedoeld voor mensen met lichte tot matige problemen. De behandeling wordt binnen deze praktijk uitsluitend gedaan door GZ-psychologen of Psychotherapeuten en dus niet door basispsychologen.  De behandeling is relatief kortdurend (maximaal 12 gesprekken).

Eerst vindt een intake plaats. Daarna wordt in overleg met u bekeken hoeveel gesprekken er waarschijnlijk nodig zijn bij uw klachten en uw hulpvraag. Blijkt dat u niet of onvoldoende binnen de Generalistische Basis GGZ geholpen kunt worden dan kunt u binnen deze praktijk vanuit de gespecialiseerde GGZ verder geholpen worden. U hoeft dus dan niet opnieuw naar de huisarts om elders hulp te zoeken binnen de gespecialiseerde GGZ.