Wat kost de Generalistische Basis GGZ?

In 2014 heeft u vanuit uw basisverzekering recht op vergoeding van psychologische hulp in de Generalistische Basis GGZ. De vergoeding valt onder het eigen risico. Op basis van uw klachten kunt u gebruik maken van een door de overheid vastgesteld product: Kort, Middel, Intensief of Chronisch, ieder met de bijbehorende behandelduur. Hoeveel behandelingen er zullen worden vergoed hangt af van de ernst van uw klachten.

 

 

 PRESTATIE

 KOSTEN

 Basis GGZ: Kort

 € 503,47  (maximaal 5 gesprekken)

 Basis GGZ: Middel

 € 853,38  (maximaal 8 gesprekken)

 Basis GGZ: Intensief

 € 1.383,65 (maximaal 12 gesprekken)

 Basis GGZ: Chronisch

 € 1.330,98 (maximaal 11 gesprekken)

 Niet-basispakketzorg consult

 € 110,27 (per gesprek) betreft kosten van de gesprekken die buiten de 

 vergoeding vallen (bijvoorbeeld een aantal aanvullende

 gesprekken)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

De verzekeraars vergoeden regelmatig extra zittingen in hun aanvullende verzekering. Raadpleeg uw polis of vraag dit na bij uw verzekeraar.


Wij werken geheel contractvrij. Dat wil zeggen dat wij geen contracten afsluiten met zorgverzekeraars. Wij vinden de macht van de verzekeraars te groot geworden. Uw verzekeraar heeft bij ons geen enkele invloed op de wijze waarop wij onze gesprekken voeren en ook niet op de duur van de gesprekken of ons aannamebeleid. Helaas zijn verzekeraars gemachtigd door de overheid, wanneer wij geen contracten afsluiten, u als verzekerde soms te mogen korten op uw vergoeding. Het is daarom verstandig na te gaan hoe uw verzekeraar omgaat met de vergoeding van niet gecontracteerde hulpverleners. Dit hangt ook weer af van het type pakket dat u heeft afgesloten. Een aantal verzekeraars hecht sterk aan keuzevrijheid en maken geen onderscheid (bijv. ONVZ en OHRA). Het is in elk geval verstandig van te voren te informeren en ons eventueel te raadplegen als u vragen of opmerkingen heeft.